A kép nem elérhető
A kép nem elérhető
A kép nem elérhető
A kép nem elérhető
Shadow
Slider

Rólunk

Rólunk

Felsővezetőként két alapvető felismerésre jutottunk: egyrészt a humán erőforrás a vállalat rendelkezésére álló egyik legfontosabb, egyben legérzékenyebb termelési tényező, másrészt a munkaerő tekintetében helytálló és megalapozott döntések kizárólag hiteles és objektív információk birtokában hozhatók. Ugyanakkor azt is be kellett látnunk, hogy vezetőként éppen az irodai munkaerő és annak teljesítménye tekintetében rendelkezünk a legkevesebb objektív információval.

Ez az információhiány ébresztett rá, hogy az irodai munkaerőt érintő kérdésekben a vezetők többsége sötétben tapogatózik, döntéseik során többnyire szubjektív szempontokat vesznek figyelembe. Könnyen belátható, hogy ez a hiány egy olyan gyenge pontja egy szervezetnek más területekkel – mint pl. pénzügy, informatika, logisztika – összehasonlítva, hogy az már vállalati szinten is befolyásolhatja a hatékonyságot.

Mindezek miatt megoldást kerestünk arra, hogy mérhetővé tegyük az irodai munkaerő teljesítményét. Sikerrel jártunk! Kidolgoztunk egy módszert, amelynek alkalmazásával immár képesek vagyunk mérni és optimalizálni az Ön vállalatánál dolgozó irodai munkaerő teljesítményét és hatékonyságát is.

Bővebben:

A HRO Hungary Kft. a Magyarországon egyedülálló humán erőforrás alapú vezetői döntéstámogató szolgáltatását, a HRO-t, vagyis a humán erőforrás optimalizálást nyújtja ügyfeleinek. A HRO egy matematikai modellre épülő módszer, amely kifejezetten az irodai munkaerő tevékenységének mérésére és teljesítményének optimalizálására alkalmazható.

A HRO módszer lehetőséget teremt az irodai munkaerő tevékenységének, kihasználtságának, teljesítményének és hatékonyságának objektív adatokon alapuló mérésére, megismerésére. Szolgáltatásaink eredményeként kimutatható hatékonyságnövekedés és költségcsökkenés érhető el, amelyek jelentősen növelhetik cége nyereségességét.

A HRO módszer alkalmazásával felmérjük a vállalatnál vagy annak egy részlegénél dolgozó irodai munkaerő tevékenységét, valamint hatékonyságát. Megállapításainkat egy írott audit jelentés formájában ismertetjük meg ügyfeleinkkel, amely a többi közt adatokat tartalmaz a vizsgált szervezeti egység és munkavállalói elvárható és tényleges teljesítményéről.

Vezetőket támogatunk

Vezetőket támogatunk

A vezetői döntéstámogatás nélkülözhetetlen eszköz ahhoz, hogy a vezető minden szükséges információval rendelkezzen annak érdekében, hogy egy adott kérdésben megfelelő döntést hozhasson. Ehhez elengedhetetlenül szükséges, hogy a részére átadott információk hitelesek, helytállók és objektívek legyenek. Mindennek felelőssége a beosztott vezetőket és tanácsadókat terheli, hiszen a vállalat vezetője nem szakértője minden területnek, illetve az információk közvetlen begyűjtése sem feladata. A vállalat vezetőjét elsősorban az a kötelesség terheli, hogy a részére átadott információk alapján olyan döntéseket hozzon, amelyek elsődlegesen a vállalat érdekeit szolgálják. Ezekért a döntésekért kell egyszemélyben felelősséget vállalnia.

Mit jelent ez a gyakorlatban? A vállalat vezetőjét terhelő felelősség miatt elvárható, hogy a lehető legpontosabb információkkal legyen ellátva azokban a kérdésekben, amelyekben döntést kell hoznia. Ennek érdekében helytálló és megalapozott információkkal szükséges támogatni őt döntéshozatalában. A vezetői döntéstámogatás lényege nem az, hogy a vállalat vezetője kész döntéseket kapjon, hanem hogy az egyes döntési alternatívákhoz pro- és kontra érvekkel, valamint objektív és valós háttér-információval rendelkezzen.

A humán erőforrás alapú vezetői döntéstámogatás az irodai munkaerővel, a vállalat rendelkezésére álló egyik legfontosabb, ám egyben legérzékenyebb termelési tényezővel kapcsolatos kérdésekben támogatja Önt, mint vezetőt döntéseiben.

Bővebben:

A vállalat rendszeres kiadásai között igen markáns tételt képvisel a humán erőforráshoz köthető kiadások összessége. Ám bármilyen alapvető tényező is, és bármilyen magas költségeket is emészt fel, az irodai humán erőforrás mégis a legkevésbé stabil és legkevésbé kiszámítható az erőforrások közül. Éppen ezért a már rendelkezésére álló megfelelő irodai humán erőforrás felbecsülhetetlen érték, törekedni kell megőrzésére, valamint annak elérésére, hogy tevékenysége a lehető leghatékonyabb legyen. Emiatt jogos és magától értetődő elvárás a vezető részéről, hogy az irodai munkaerő teljesítményére és hatékonyságára vonatkozóan naprakész, objektív információk álljanak rendelkezésére.

Mindezek ellenére – meglepő módon – a vezetők nem rendelkeznek objektív információkkal az irodai munkaerő teljesítményéről. Ez különösen meglepő és egyben rémisztő jelenség abban a tekintetben, hogy más területeket illetően – mint pl. pénzügy, informatika vagy logisztika– a vezetők informáltsága pontos, gyors és precíz. Elképzelhető lehet, hogy a pénzügyi osztály nem tud adatot szolgáltatni a cég likviditásáról? Előfordulhat, hogy az informatikai osztály nem ismeri a vállalatnál használt számítógépek és mobiltelefonok pontos számát? El lehet képzelni olyan élethelyzetet, hogy a HR vezető nem tudja pontosan megmondani a vállalatnál dolgozók számát? Feltételezhetően nem, vagy ha mégis, annak vélhetően következményei lennének. Miért lenne akkor ez másképpen az irodai munkaerő tevékenysége esetében?

Válaszok vezetőknek

Válaszok vezetőknek

Megközelítésünk, hogy az irodai munkaerő teljesítménye mérhető, valamint hatékonysága optimalizálható, úttörőnek számít a magyar gazdasági életben. Valóban, néha számunkra is úgy tűnik, előbb kínáltuk a megoldást, mint hogy a probléma szélesebb körben felismert és beismert lett volna a magyar vállalatvezetők körében. Emiatt előfordulhat, hogy vezetőként kétségei merülnek fel módszerünk szükségességét és hatékonyságát illetően.

Esetleges kételyeit azonban mihamarabb el kell oszlatnunk, mert az idő sürget. A teljesítmény és hatékonyság kérdése hamarosan a figyelem középpontjába kerül, és a vezetők többsége csak ekkor fogja felismerni a kérdéskör jelentőségét. Ezt a pillanatot azonban nem szabad megvárnia, mert az már versenyhátrányt jelent vállalatának. Felelős vállalatvezetőként versenytársai előtt kell kérdéseket feltennie és azokra választ kapnia.

Ha Önnek vezetőként fontos, hogy információval rendelkezzen az irodai munkaerő teljesítményéről és hatékonyságáról, valamint kezében akarja tudni a lehetőséget az esetlegesen szükséges beavatkozásra, érdemes megismerkednie szemléletmódunkkal.

Javasoljuk, szánjon néhány percet az alábbi kérdésekre és azokra adott válaszaink elolvasására.

Amennyiben megközelítésünk felkeltette érdeklődését, érdemes személyesen folytatnunk a beszélgetést.

Kérem, adja meg elérhetőségeit, hogy a lehető legrövidebb időn belül felvehessük Önnel a kapcsolatot, és válaszolhassunk kérdéseire.

Szervezeti szolgáltatások

Szervezeti szolgáltatások

Folyamatazonosítás
Részletek

A HRO módszer alkalmazásának előfeltételeként elkészítjük a cég vagy egy részlege irodai tevékenységének folyamatlistáját (fő- és részfolyamatok), majd a feladatrendszert bemutató folyamatábrát. Az irodai tevékenység folyamatok formájában történő megjelenítésével cégvezetőként vizuális képet kap az irodai munkaerő napi tevékenységéről.

Ezt követően az egyes munkafázisokat határozzuk meg az adott tevékenységek jellegére, időszükségletére, az ahhoz szükséges képzettségre, költségigényére és a hozzá kapcsolódó bevételre, továbbá egyéb lehetséges szempontokra tekintettel.

A folyamatazonosítás eredményeként a cég vagy egy részlege humán erőforrásának napi tevékenységét azonosítjuk, amely így egymástól elkülöníthető munkafázisok rendszereként, mint egységes feladatrendszer könnyen és gyorsan átláthatóvá válik.

Folyamatelemzés
Részletek

A folyamatazonosítás eredményeként kapott adatok birtokában elemezzük és értékeljük a cég vagy egy részlege irodai tevékenységének minden egyes munkafázisát.
A HRO módszer alkalmazásával az irodai munkaerő napi tevékenységét, mint feladatrendszert elemezzük és értékeljük hatékonyság és eredményesség szempontjából.

Folyamatracionalizálás
Részletek

A folyamatazonosítás eredményeként kapott adatok birtokában elemezzük és értékeljük a cég vagy egy részlege irodai tevékenységének minden egyes munkafázisát. Amennyiben szükséges és indokolt, ezeknek az információknak a birtokában cégvezetőként átalakíthatja, módosíthatja az egyes munkafázisokat.
A HRO módszer segítségével cégvezetőként racionalizálni tudja ezeket a munkafázisokat az irodai tevékenység hatékonyságának növelése érdekébe. A racionalizálással olyan érdemi döntéseket hozhat a cég napi irodai tevékenységét illetően, amelyek mérhető módon növelik annak hatékonyságát, versenyképességét.

Folyamatoptimalizálás
Részletek

A folyamatazonosítás eredményeként kapott adatok birtokában elemezzük és értékeljük a cég vagy egy részlege irodai tevékenységének minden egyes munkafázisát. Amennyiben szükséges és indokolt, ezeknek az információknak a birtokában cégvezetőként növelheti a nem kellően hatékony munkafázisok teljesítményét.

A HRO módszer segítségével cégvezetőként optimalizálni tudja ezeket a munkafázisokat az irodai tevékenység hatékonyságának növelése érdekébe. Az optimalizálással olyan érdemi döntéseket hozhat a cég napi irodai tevékenységét illetően, amelyek mérhető módon növelik annak hatékonyságát, versenyképességét.

Kapacitás meghatározás
Részletek

A HRO módszer segítségével meghatározzuk a cég vagy egy részlege irodai tevékenységének ellátásához szükséges humán erőforrás kapacitást.

Kiszámítjuk, hogy adott feladatok ellátásának mekkora a létszámigénye, vagyis hány fő munkavállaló szükséges és elégséges annak végzéséhez.

Kapacitás kimutatás
Részletek

A HRO módszerrel meghatározzuk a cég vagy egy részlege rendelkezésére álló irodai humán erőforrás teljes kapacitását.

Kimutatjuk, hogy a rendelkezésére álló humán erőforrás adott létszámmal mennyi munka, valamint feladat végzésére képes, illetve alkalmas.

Időszaki kapacitás kimutatás
Részletek

A HRO módszerrel meghatározzuk a cég vagy egy részlege rendelkezésére álló irodai humán erőforrás adott időszakra számított teljes kapacitását.

Kimutatjuk, hogy a rendelkezésére álló humán erőforrás adott létszámmal a vizsgált időszakban mennyi munka, valamint feladat végzésére képes, illetve alkalmas.

Leterheltség vizsgálat
Részletek

A HRO módszer alkalmazásával kimutatjuk a cég vagy egy részlege rendelkezésére álló irodai munkaerejének az aktuális vagy meghatározott időszakra vetített leterheltségét.

A vizsgálat eredményeket kapott adatok összevetjük a kapacitás vizsgálatok eredményeként nyert adatokkal.

Erőforrás vizsgálat
Részletek

A HRO módszer alkalmazásával megvizsgáljuk és értékeljük a cég vagy egy részlege feladatainak és humán erőforrás ellátottságának viszonyát, összhangját.

Kimutatjuk, hogy a cég vagy egy részlege a végzett irodai feladatok ellátásához rendelkezik-e a szükséges és elégséges humán erőforrás kapacitással, a szükségesnél több vagy kevesebb munkavállaló látja-e el a meghatározott feladatokat.

Létszámfejlesztés elemzés
Részletek

A HRO módszer alkalmazásával egy tervezett létszámfejlesztést megelőzően elemzést végezünk annak indokoltságát illetően.

Az ellátandó feladatok ismeretében kimutatjuk, igazoljuk vagy éppen vitatjuk a tervezett létszámbővítés létjogosultságát.

Létszám optimalizálás
Részletek

A HRO módszer alkalmazásával kimutatjuk a cég összes szervezeti egységének szükséges, illetve optimális létszámszükségletét. Az így kapott adatok ismeretében az egyes részlegek részére cégvezetőként pontosan annyi humán erőforrást tud biztosítani, mint amennyi feladatainak ellátáshoz szükséges és elégséges.

A HRO módszer alkalmazása továbbá lehetőséget teremt Önnek, hogy cégvezetőként az egyes részlegek pontos létszámigényét (meg)ismerve a cég egészének létszámát nem érintő, részlegek közötti létszám átcsoportosítást hajtson végre.

A cégen belüli, vagyis az egyes részlegek közötti létszám átcsoportosítás olyan esetekben jelent megoldást, amikor indokolttá válik egy adott részleg létszámbővítése, ám a bővítés nem eredményezheti a cég munkavállalói összlétszámának megnövekedését, vagyis a meglévőkön felül további munkakör már nem létesíthető.

Ilyen esetben különösen hasznos információ Önnek a cégvezetőként birtokában lévő, a HRO módszer alkalmazásával készített vezetői döntéstámogató audit jelentés, mivel az objektív adatokat szolgáltat az összes részleg valós és szükséges létszámigényét illetően.

Kihasználtság vizsgálat
Részletek

A HRO módszer alkalmazásával a kapacitás meghatározás számításai során kapott adatokat összevetjük a leterheltségi vizsgálat eredményeivel, és ily módon információt kapunk az irodai humán erőforrás kapacitásának kihasználtságáról.

Kimutatjuk a cég vagy egy részlege irodai humán erőforrásának esetlegesen fel nem használt kapacitásait.

A rendelkezésére álló objektív információ birtokában cégvezetőként Önnek lehetősége nyílik ezen kapacitások optimalizálására, azaz megfelelő döntéseket hozni annak érdekében, hogy az irodai munkaerő kihasználtsága elérje az elvárható leterheltségi szintet.

Hatékonyság felmérés
Részletek

A HRO módszer alkalmazásával a kapacitás meghatározás számításai során kapott adatokat összevetjük a leterheltségi vizsgálat eredményeivel, és ily módon információt kapunk az irodai humán erőforrás hatékonyságáról.

Kimutatjuk, hogy a cég vagy egy részlege irodai munkaereje mennyire hatékonyan végzi munkáját.

A rendelkezésére álló objektív információ birtokában cégvezetőként Önnek lehetősége nyílik a hatékonyság optimalizálására, azaz megfelelő döntéseket hozni annak érdekében, hogy a cég vagy egy részlege rendelkezésére álló irodai munkaerő hatékonysága elérje az elvárt teljesítmény szintet.

Veszteségkimutatás
Részletek

A HRO módszer alkalmazásával kimutatjuk és számszerűsítjük a fel- és a ki nem használt munkaerő kapacitás humán jellegű költségvonzatát.

Kimutatjuk az utóbb valamilyen okból kárba veszett vagy feleslegesnek bizonyult irodai tevékenység humán jellegű költségvonzatát.

Ügyfél priorizálás
Részletek

A HRO módszer alkalmazásával az egyes munkafázisok időigényét és az egyes szolgáltatásokért fizetett ellenértéket figyelembe véve priorizálunk adott feladatok és ügyfelek között profitabilitás szempontjából.

Kimutatjuk, hogy az egyes ügyfelek részére végzett irodai tevékenységnek mekkora az időszükséglete, és mekkora humán jellegű költségvonzatai vannak.

Az így kapott adatok birtokában cégvezetőként Ön információval rendelkezik bármely ügyfele részére vagy érdekében végzett irodai tevékenység humán jellegű költségvonzatáról.

Amennyiben profitabilitás szempontjából kíván priorizálni ügyfelei között, a HRO módszer alkalmazásával objektív információk támogatják döntésében.

Ügyfél racionalizálás
Részletek

A HRO módszer alkalmazásával az egyes munkafázisok időigényét és az egyes szolgáltatásokért fizetett ellenértéket figyelembe véve kimutatjuk az esetlegesen negatív eredményt termelő tevékenységeket, illetve ügyfeleket.

Kimutatjuk, hogy az egyes ügyfelek részére végzett irodai tevékenységnek mekkora az időszükséglete, és mekkora humán jellegű költségvonzatai vannak.

Az így kapott adatok birtokában Ön cégvezetőként információval rendelkezik bármely ügyfele részére vagy érdekében végzett irodai tevékenység humán jellegű költségvonzatáról.

Amennyiben profitabilitás szempontjából a cég valamely tevékenysége vagy ügyfele negatív eredményt mutat, a HRO módszer alkalmazásával objektív információk birtokában tud beavatkozni ezen folyamatokba.

Mivel az Ön cége egyedi, mi is egy egyedi, személyre szabott írott audit jelentés elkészítését ajánljuk Önnek, amely átfogó és objektív információt szolgáltat cége irodai munkaerejének teljesítményéről és hatékonyságáról.

Nincs két egyforma ügyfél, ezért két egyforma probléma és megoldás sincsen. Amennyiben szolgáltatásaink felkeltették érdeklődését, érdemes egy személyes megbeszélés keretében folytatnunk a beszélgetést, hogy teljes körű tájékoztatást adhassunk a HRO módszer alkalmazásáról, valamint szolgáltatásaink igénybe vételének menetéről.

Kérem, adja meg elérhetőségeit, hogy a lehető legrövidebb időn belül felvehessük Önnel a kapcsolatot, és válaszolhassunk kérdéseire.

Egyéni szolgáltatások

Egyéni szolgáltatások

Egyéni kapacitás meghatározás
Részletek

A HRO módszer segítségével meghatározzuk az egyes munkavállalóktól elvárható teljesítményt, kapacitást.

Kimutatjuk, illetve meghatározzuk azt az egyéni teljesítményt, amit az egyes munkavállalóknak az általuk betöltött munkakörben ténylegesen nyújtaniuk kell.

Az egyéni kapacitások meghatározása alapján az egyes munkavállalók teljesítményére vonatkozó adatokat egymással összevethetjük, illetve egyéni normákat határozunk meg.

Egyéni kapacitás kimutatás
Részletek

A HRO módszerrel meghatározzuk a cég vagy egy részlege egyes munkavállalóinak egyéni kapacitását.

Kimutatjuk, hogy az adott munkavállaló mennyi munka, valamint feladat végzésére képes, illetve alkalmas.

Egyéni időszaki kapacitás kimutatás
Részletek

A HRO módszerrel meghatározzuk a cég vagy egy részlege egyes munkavállalóinak adott időszakra számított egyéni kapacitását.

Kimutatjuk, hogy egy adott munkavállaló a vizsgált időszakban mennyi munka, valamint feladat végzésére képes, illetve alkalmas.

Egyéni leterheltség vizsgálat
Részletek

A HRO módszer alkalmazásával kimutatjuk a cég vagy egy részlege egyes munkavállalóinak az aktuális vagy meghatározott időszakra vetített leterheltségét.

A vizsgálat eredményeként kapott adatokat összevethetjük a kapacitás vizsgálatok eredményeként nyert adatokkal.A HRO módszer alkalmazásával kimutatjuk a cég egyes munkavállalóinak aktuális, illetve adott időszakra vetített leterheltségét. A vizsgálat eredményeként kapott adatokat összevethetjük a kapacitás vizsgálatok eredményeként nyert adatokkal.

Norma meghatározás
Részletek

A HRO módszer alkalmazásával, az egyéni kapacitás meghatározások alapján, a cég vagy egy részlege egyes munkavállalóinak tényleges teljesítményét, kapacitását figyelembe véve kimutatjuk az egyénre bontott átlagos, elvárható terhelhetőségét.A HRO módszer alkalmazásával, az egyéni kapacitás meghatározások alapján, a cég vagy egy részlege egyes munkavállalóinak tényleges teljesítményét, kapacitását figyelembe véve kimutatjuk a rendelkezésre álló irodai humán erőforrás egyénre bontott átlagos, elvárható terhelhetőségét.

Egyéni kihasználtság vizsgálat
Részletek

A HRO módszer alkalmazásával, az egyéni kapacitás meghatározás, illetve az egyéni norma meghatározás számításai során kapott adatokat összevetjük az egyéni leterheltségi vizsgálat eredményeivel, és ily módon információt szolgáltatunk az egyes munkavállalók kapacitásának kihasználtságáról.

Kimutatjuk a cég vagy egy részlege munkavállalóinak esetlegesen fel nem használt kapacitásait.

Az így kapott objektív információ birtokában cégvezetőként Ön optimalizálni tudja ezen kapacitásokat, azaz megfelelő döntéseket hozhat annak érdekében, hogy a tevékenységüket nem kellő hatékonysággal végző munkavállalók kihasználtsága elérje az elvárható leterheltségi szintet.

Egyéni hatékonyság felmérés
Részletek

A HRO módszer alkalmazásával az egyéni kapacitás meghatározás számításai során kapott adatokat összevetjük az egyéni leterheltségi vizsgálat eredményeivel, és ily módon információt kapunk az egyes munkavállalók hatékonyságáról.

Kimutatjuk, hogy a cég vagy egy részlegének munkavállalói mennyire hatékonyan végzik munkájukat.

A rendelkezésére álló objektív információ birtokában cégvezetőként Önnek lehetősége nyílik a hatékonyság optimalizálására, azaz megfelelő döntéseket hozni annak érdekében, hogy a tevékenységüket nem kellő hatékonysággal végző munkavállalók teljesítménye elérje az elvárt szintet.

Egyéni teljesítmény összevetés
Részletek

A HRO módszer alkalmazásával, az egyéni kapacitás meghatározások alapján, az egyes munkavállalók teljesítményére vonatkozó adatokat összevetjük egymással, és kimutatjuk a vizsgált munkavállalók egymáshoz viszonyított tényleges teljesítményét.

A kiválasztott munkavállalók tényleges, egymáshoz viszonyított teljesítményét objektív szempontok figyelembevételével rangsoroljuk.

Túlmunka vizsgálat
Részletek

A HRO módszer alkalmazásával túlóra elrendelést megelőzően számításokat végezünk annak indokoltságát illetően.

Az ellátandó feladatok ismeretében kimutatjuk, igazoljuk vagy éppen vitatjuk a tervezett túlóra szükségességét, létjogosultságát.

Mivel az Ön cége egyedi, mi is egy egyedi, személyre szabott írott audit jelentés elkészítését ajánljuk Önnek, amely átfogó és objektív információt szolgáltat cége irodai munkaerejének teljesítményéről és hatékonyságáról.

Nincs két egyforma ügyfél, ezért két egyforma probléma és megoldás sincsen. Amennyiben szolgáltatásaink felkeltették érdeklődését, érdemes egy személyes megbeszélés keretében folytatnunk a beszélgetést, hogy teljes körű tájékoztatást adhassunk a HRO módszer alkalmazásáról, valamint szolgáltatásaink igénybe vételének menetéről.

Kérem, adja meg elérhetőségeit, hogy a lehető legrövidebb időn belül felvehessük Önnel a kapcsolatot, és válaszolhassunk kérdéseire.

Képzéseink

Képzéseink

Hamarosan…

Blog

BLOG

Szakmai blogunkban a vállalati hatékonyság és az irodai munkaerő teljesítménye összefüggéseinek kérdéskörével foglalkozunk, és publikáljuk a HRO Hungary munkatársainak, valamint vezetőinek ezzel kapcsolatos saját írásait.

Cikkeinkben az üzlet és a munka világának örökzöldnek mondható témáival éppen úgy foglalkozunk, mint olyan aktuális jelenségekkel és folyamatokkal, amelyek érezhető hatással vannak az olvasóink által vezetett cégek működésére vagy éppen munkahelyükre, ahol dolgoznak.

Az irodai munkaerő hatékonyságából kiindulva vagy éppen oda eljutva olyan mikro- és makrogazdasági összefüggésekre, jelenségekre hívjuk fel a figyelmet, amelyek értékes és hasznos információval bírnak mind munkáltató, mind  pedig munkavállaló olvasóink számára.

Kattintson IDE és olvassa el legfrissebb bejegyzésünket!

Kapcsolat

Kapcsolat

HRO Hungary Kft. |E-mail: hro@hrohungary.hu  Telefon: +36 70 247 65 28 Székhely:  1151 Budapest, Sín utca 6.